100 מטר

ב-10 לאוגוסט 2011 קבעתי שיא ישראלי בסגנון משקולות משתנות
לעומק המכובד 100 מטר!!! .בסגנון זה הצולל יורד בעזרת משקל
שמוריד אותו למטה והעליה מתבצעת בכוחו של הצולל בלבד.
לצלילה זו קדמו חודשים ארוכים של אימונים והסתגלות לעומק.

לארוע הגיעו 2 שופטים מהארגון הבינלאומי AIDA בשביל להכיר בשיא
באופן רשמי. השופטת הראשית לוטה אריקסון משבדיה והשופט המשני
ארז באטוס מאוסטרליה.

הצלילה נערכה מול המצפה התת-ימי כ-600 מטר מקו החוף עם 2 סירות צוללים. סירה אחת
כבסיס לצלילה עצמה וסירה שניה כחילוץ.בנוסף ספינה גדולה ועליה צוות צילום
חברים ומשפחה שטה סמוך למקום הצלילה.

צוללי טרימיקס(100מ') ונייטרוקס(50מ') ואויר(30מ') ירדו על אנך נפרד
לשם צילום הצלילה כך שתזמון הצלילה שלי היה מדויק.
בנוסף למשקולת הירידה שלי חוברה מצלמה מיוחדת אשר צילמה את כל
מהלך הירידה מזוית מיוחדת.